Generaal-Majoor b.d. Bert Dedden is voorzitter van de BNMO

Jan Willem Waitz van omroepv in gesprek met Generaal-Majoor b.d. Bert Dedden, voorzitter van de BNMO (Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs– en Dienstslachtoffers).

Hij spreekt met hem over de betekenis van de BNMO voor de Nederlandse geüniformeerde beroepsgroepen. De BNMO is de onafhankelijke belangenorganisatie voor beschadigde (ex)militairen, politieagenten of andere geüniformeerde beroepen en hun gezinnen. De vereniging is gesprekspartner van onder meer het Ministerie van Defensie, organiseert regionale activiteiten, brengt het magazine de Kareoler uit en verzorgt in samenwerking met stichting de Basis activiteiten. De BNMO is de oprichter en een belangrijke opdrachtgever van Stichting de Basis. De BNMO is gevestigd in het gebouw van de Basis in Doorn.

In 2020 bestaat de BNMO 75 jaar. Een mooie mijlpaal.

In 2020 bestaat de BNMO 75 jaar. In de afgelopen 75 jaar heeft de vereniging een schat aan ervaring opgedaan in het werken met en voor beschadigde (ex-)militairen en hun thuisfront.

Ook binnen de politie en andere geüniformeerde beroepsgroepen (brandweer, ambulancedienst, machinisten, gevangenispersoneel e.d.) is steeds meer aandacht voor medewerkers die als gevolg van traumatische ervaringen vastlopen in hun werk en hun leven. De BNMO stelt zijn kennis en ervaring op dit gebied gaarne beschikbaar voor andere geüniformeerde beroepsgroepen.

Veel kijk- en luisterplezier!