Brigade-Generaal b.d. Otto van Wiggen: "Niemand is belangrijker dan het team"

Deel dit bericht:

Jan-Willem heeft een gesprek met de markante Brigade-Generaal b.d. Otto van Wiggen. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen leiderschap in de Defensieorganisatie en het bedrijfsleven? Is leiderschap te leren of moet je een geboren leider zijn om succesvol te zijn?

In 2016 bracht de destijds nog actief dienende Brigade-Generaal Otto van Wiggen de eerste versie van zijn boek ‘Niemand is belangrijker dan het team’ uit. In vijf jaar tijd werden er maar liefst 9000 exemplaren verkocht. In de herziene versie heeft hij onder andere zijn ervaringen in de civiele wereld verwerkt. Het boek bleek met name bij niet-militairen zeer gewild. In het boek beschrijft hij waarom groepsbelang moet prevaleren boven het persoonlijk belang en waarom goed leiderschap valt of staat met de bereidheid om het eigen belang ondergeschikt te maken aan het teambelang.

Sinds zijn dienstverlating verzorgt hij leiderschaps- en teamtrainingen in de publieke en private sector. Daarbij heeft hij geconstateerd dat er meer overeenkomsten dan verschillen bestaan tussen de militaire en civiele wereld. Reden genoeg om deze observaties te verwerken in een vernieuwde uitgave met de toepasselijke subtitel ‘Maatschappelijke meerwaarde van militair leiderschap’. Uiteraard komt ook de huidige staat van Defensie voorbij en bespreken ze wat er volgens Van Wiggen moet veranderen.